همکاری توسعه دانش تجارت دیبا با جشنواره ملی مد و لباس سی پال

همکاری توسعه دانش تجارت دیبا با جشنواره ملی مد و لباس سی پال

همکاری توسعه دانش تجارت دیبا با جشنواره ملی مد و لباس سی پال

24 آذر1398
همکاری توسعه دانش تجارت دیبا با جشنواره ملی مد و لباس سی پال

شرکت توسعه دانش تجارت دیبا در همکاری با جشنواره ملی مد و لباس سی پال با تشکیل جلسات گروههای متمرکز به بررسی چالش ها ، فرصت ها و راهکارهای توسعه این صنعت در کشور می پردازد. جشنواره مد و لباس سی پال که با محتوای جاده ابریشم در دومین سال برگزاری خود برگزار گردیده است، آثاری از هنرمندان از خطه های مختلف کشور با ردپای فرهنگ ایرانی و خلاقیت تجسم آن در فضای امروز تشکیل گردیده و ما در کنار ایشان سعی در ایجاد شناخت زمینه های توسعه این رویداد ملی در کشور در همکاری با این جشنواره می پردازیم

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر