انتشار پادکست صوتی ترجمه مقاله مکنزی در دوران کووید 19 در صنعت بانکداری

انتشار پادکست صوتی ترجمه مقاله مکنزی در دوران کووید 19 در صنعت بانکداری

انتشار پادکست صوتی ترجمه مقاله مکنزی در دوران کووید 19 در صنعت بانکداری

10 تیر1399
انتشار پادکست صوتی ترجمه مقاله مکنزی در دوران کووید 19 در صنعت بانکداری

شرکت توسعه دانش تجارت دیبا در راستی مسئولیت اجتماعی خود در دوران کووید19 این بار پادکست صوتی ترجمه مقالات مکنزی خود را در صنعت بانکداری در کست باکس منتشر کرد. 
در اپلیکیشن castbox سفینه دیبا را جستجو کنید و از آن بهره گیرید. 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر