انتشار پادکست ترجمه مقالات مکنزی

انتشار پادکست ترجمه مقالات مکنزی

8 اردیبهشت1399
انتشار پادکست ترجمه مقالات مکنزی

شرکت توسعه دانش تجارت دیبا در جهت تحقق بخشی به رسالت انتقال دانش مدیریتی در کشور، علاوه بر ترجمه و انتشار مقالات موسسه مکنزی هر دو هفته یکبار در سایت خود، به تولید و انتشار پادکست این مقالات نیز در اپلیکیشن castbox می پردازد. تا آندسته از افرادی که مایل به استفاده ز این مطالب بصورت صوتی می باشند نیز بتوانند از آن بهره گیرند. 
شما می توانید در این اپلیکیشن ، سفینه دیبا را جستجو و فایل های صوتی آنرا استفاده کنید. 

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر