چاپ کتاب 25 مقاله از موسسه مکنزی : از سپتامبر تا سپتامبر

چاپ کتاب 25 مقاله از موسسه مکنزی : از سپتامبر تا سپتامبر

چاپ کتاب 25 مقاله از موسسه مکنزی : از سپتامبر تا سپتامبر

23 آذر1399
چاپ کتاب 25 مقاله از موسسه مکنزی : از سپتامبر تا سپتامبر


شرکت توسعه دانش تجارت دیبا ، مرکز تخصصی تحقیقات بازارو بازاریابی، شرکتی پیشرو در انتقال دانش مدیریتی در ایران است.این شرکت با رویکردحرفه ای خوددر انجام تحقیقات بازار با بکارگیری آخرین متدولوژی ها و ابزارهای روز دنیا، سعی دارد تا راهکارهای مطمئنی برای اتخاذ استراتژی متناسب در شرایط مختلف اقتصادی برای صنایع مختلف کشور ارائه دهد. 
ترجمه مقالات مهم مدیریتی دنیا جهت انتقال دانش در صنایع مختلف کشور یکی دیگر از رسالت های تعریف شده ما بود که نتیجه آن در قالب یک کتاب در دسترس همگان قرار گرفته است. ما مقالات برجسته ترین موسسه مشاوره جهانی مدیریت ( موسسه مکنزی ) را انتخاب کردیم تا سازمانهای پیشرودر کشورمان از آن بهره کاربردی و عملیاتی گیرند. 

نظرات
4.7 /5 20 5 1
ارسال نظر