پروژه های تحقیقات بازار انجام شده

پروژه های انجام شده توسط شرکت توسعه دانش تجارت دیبا 
پروژه های تحقیقات بازار انجام شده 
تحقیقات بازار شناسایی رفتار مصرف کننده در صنعت مبلمان خانگی در سال 1398
تحقیقات بازار شناسایی رفتار مصرف کننده در زمینه کیف و کفش و چرم در سال 1398
تحقیقات بازار درباره شناسایی فاکتورهای پیشران تدوین استراتژی بازاریابی فروشگاههای آنلاین لوازم آرایشی و بهداشتی سال 1398
تحقیقات بازار کیفی جشنواره ملی مد و لباس سی پال 1398
تحقیقات بازار شناسایی رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک سال 1399
تحقیقات بازار حضور ویترینی محصولات لبنی شرکت شکلی در سال 1399
تحقیقات بازار بررسی سهم بازار ویترینی محصولات لبنی شرکت شکلی در سال 1399
تحقیقات بازار سنجش رضایت مغازه داران مشتری شرکت شکلی در سال 1399
تحقیقات بازار سنجش دیدگاه مصرف کننده نهایی شرکت شکلی در سال 1399
تحقیقات بازار تجزیه و تحلیل رقبا شرکت کهن سرزمین دیرپا ( صنعت کشاورزی) در سال 1399
تحقیقات بازار بخش بندی بازار شرکت کهن سرزمین دیرپا سال 1399
پروژه های تولید محتوای شرکت توسعه دانش تجارت دیبا 
تولید محتوای تخصصی برای انجمن اتوماسیون صنعتی ایران 
تولید محتوای تخصصی برای آکادمی کارگشا در سال 1399