تحقیقات بازار محصول: تحلیل کانال توزیع

حتی بهترین محصولات، محصولاتی که توانایی بالایی در رفع نیازها و خواسته های مشتری دارند، در صورت عدم پشتیبانی از شبکه توزیع کارآمد، موفقیت تضمین شده ای نخواهند داشت . 

سوالات اساسی: 
آیا شبکه توزیع من مطابق با استراتژی های فروش است؟ 
کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان من چقدر است؟ 
انتظارات مشتریان من از نظر مدل و رویکرد فروش و خدمات چکونه است؟ 
دستیابی به موفقیت در بازارهای بسیالر رقابتی تا حد زیادی به حره ای بودن، توجه و رویکرد انعطاف پذیر و فروشندگان ارتباط دارد. از ویژگی های اصلی مدیریت کیفیت خدمات، استانداردها و قوانین دقیق تعریف شده حاکم بر روند فروش و پشتیبانی پس از فروش است. تجزیه و تحلیل جامع کانال توزیع شامل طیف وسیعی از عناصر، مشارکت در تدوین استانداردها است بطوری که می توان آنها را بررسی و اندازه گیری نمود. این مهم از طریق توسعه یک روش برای تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات و اجرای آن در تحقیقات انجام شده با ارائه بازخورد در نقاط مختلف مشتری تهیه و ارائه می گردد. 
پیشنهاد ما: 
تجزیه و تحلیل کانال توزیع شامل توسعه استانداردهای جدید کیفیت خدمات و پشتیبانی در اجرای آنها نیز می باشد. علاوه بر این، سیستمی که امکان نظارت منظم بر کیفیت خدمات را فراهم می سازد، تنظیم می گردد. علاوه بر این امکان نظارت منظم بر کیفیت خدمات را نیز فراهم می سازد. بعنوان بخشی از پروژه، ما می توانیم چگونگی هماهنگی شبکه فروش با نیازها و انتظارات مشتری را نیز بررسی کنیم. در پایان گزارش ما شامل معیارهای کیفیت خدمات و ارزیابی شبکه فروش است. انجام چنین تحلیل هایی به شما امکان می دهد تا تاثیر تغییرات اعمال شده و اقدامات اصلاحی را انجام دهید. 
فرایند انجام کار: 
این تکنیک که در آنالیز کانال های توزیع استفاده می شود با مصاحبه با مشتریان آغاز می گردد. انجام کارهای خاص در نقاط معین فروش مد نظر قرار می گیرد. برای ایجاد استانداردهای کیفیت خدمات و یا ایجاد الگوهای فروش، کارگاهها و مصاحبه هایی با کارمندان و مشتریان ترتیب داده می شود. مدلسازی با انواع روشهای کیفی و کمی سنجیده می شود. 
ابزارها:
مشاهده 
مصاحبه 
تست 
تصمیم گیری 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات