پروژه تحقیقات بازار: تحقیقات برند

در هر کشور و صنعتی، از رتبه بندی برندها برای شناسایی ارزشمندترین آنها استفاده می شود. این رتبه بندی ها نشان می دهد که چگونه برندها پشتیبان فروش محصولات خود هستند. تحقیقات برند اطلاعاتی را در مورد قدرت و پتانسیل یک برند در مقایسه با برندهای رقیب ارائه می دهد.

سوالات اساسی: 
مشتریان چه درکی از برند من دارند؟ 
نقاط قوت و ضعف برند من در مقایسه با برندهای رقیب چیست؟ 
چه عناصری از تصویر برند من بر ارزش فروش تاثر گذار است؟ 
اختلافات عملکردی بین محصولات جداگانه به تدریج خصوصاً در نظر مشتریان غیر متخصص محو می شود. محصولی که در یک گروه خاص قیمتی قرار دارد، بیشتر به دلایلی چون ترجیحات مصرف کننده به دلیل تصویر برند تولید کننده، نام تجاری محصول یا نام برند انتخاب می شود. 
با توجه به نحوه درک مشتریان از یک برند، ممکن است تعامل مهمی بین آگاهی از برند، تاثیر نام تجاری در تصمیمات مشتری و تمایل مشتری برای توصیه محصولات خاص ایجاد شود، چنین تعاملاتی را می توان تنها از طریق تحقیقات جامع برند انجام داد. 
مناطقی که بعنوان بخشی از تحقیقات برند مورد آزمایش قرار می گیرد شامل شناسایی عارضه های ذیل نیز می باشد: 
با وجود آگاهی بالای برند، چرا محصولات از وضعیت ذهنی بالایی برخوردار نیستند؟ 
چرا آگاهی بیشتر از برند منجر به فروش بیشتر نمی شود؟ 
چه چیزی مشتریان را از توصیه نام تجاری محصول به دوستانشان باز می دارد؟ 
پیشنهاد ما: 
تحقیقات برند شامل تجزیه و تحلیل قدرت و پتانسیل نام تجاری است. نتیجه نهایی تحقیق گزارشی است که به ارائه روابط متقابل بین آگاهی ناخودآگاه و پشتیبانی شده و خرید پیش بینی شده و واقعی می پردازد. این مطالعه هم چنین تمایل مشتریان را به توصیه یک برند خاص سنجیده و بدنبال درک ترجیحات مشتری است. 
تحقیقات برند هم چنین شامل تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف پروفایل تصویر برند و نقاط قوت و ضعف برند و مقایسه آن با مارک های رقابتی است. 
فرایند انجام کار: 
تحقیقات بازار برای اجرای پروژه در زمینه برند، با روش منحصر بفرد ما انجام می پذیرد. این یک ابزار تحقیق جامع است که برای اندازه گیری جنبه های مختلفی که بطور مستقیم بر تصویر برند تاثیر می گذارد، می پردازد. استاده از این روش تضمین می کند که تحقیقاتی با کیفیت بالا بینشی را برای شما ایجاد می کند تا در بهبود عملیات تجاری مورد استفاده قرار گیرد. 
ابزارها: 
گروههای متمرکز 
مصاحبه 
تحقیق و بررسی 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات