تحقیقات بازار محصول: تست قیمت

تست قیمت امکان تعیین قیمت مناسب برای یک محصول یا خدمت را فراهم می کند. این فرایند فاکتورهایی از جمله حساسیت به قیمت را در بین مصرف کنندگان، نوع محصول و رقابت در نظر می گیرد. علاوه بر این اطلاعات جمع آوری شده در طول تست، نسخه های مختلف محصول را در دسته بندی های مختلف قیمت قرار می دهد. 
بالاترین قیمتی که کالای من را در سطح مورد نظر می فروشد چیست؟ 
چه معیارهایی باعث می شود قیمت فرض شده برای مشتریان قابل قبول باشد؟ 
اگر بخواهم کالای متمایزی به بازار عرضه کنم، محصول من تا چه میزان تقاضا در این سطح قیمتی خواهد داشت؟ 
دستیابی به نظرات و برداشت های مشتری درباره قیمت گذاری محصول، معمولاً یکی از دشوارترین کارهاست. در اظهارات مشتریان، قیمت همیشه مهم ترین عاملی است که هنگام خرید در نظر گرفته می شود. همچنین قیمت عامل تاثیرگذاری بر رضایت مشتری و سایر جنبه های درک یک محصول برای عرضه است .
در تست قیمت، تعیین رابطه بین حد انتظار، قابل قبول و بالاترین قیمت در گروههای هدف خاص و در مقایسه با محصولات رقبا بسیار مهم است. تست محصول با نسخه های مختلف ، یک محصول خاص را در مناسب ترین رده قیمتی قرار می دهد. 

پیشنهاد ما: 
بسته به ساختار تست محصول در پایان پروژه تجزیه و تحلیلی از سطح قیمت ها در برابر تقاضای کالای معرفی شده، تجزیه و تحلیل تقاضا برای نسخه های محصول خاص، گزینه های محصول نسبت به تست سطوح قیمتی معرفی می شود . قیمت با توجه به فرض تولید و هزینه های فرضی آن با افزایش تولید پیشنهاد می گردد. تست محصول همچنین ممکن است شبیه سازی شده تا میزان فروش را در نقاط مختلف قیمتی پیش بینی نماید.
فرایند انجام کار: 
بطور معمول تست قیمت را در قالب مصاحبه یا نظرسنجی انجام می دهیم، البته ساختار مطالعاتی آن از پیش تعیین می شود. پاسخ دهندگان با یک سری محصولات یا نسخه ای از محصول ارائه شده مواجه می گردند و سپس یک سری سوالات در مورد قیمت پرسیده می شود. سوالات مربوط به نسخه خاصی از محصلات است. تست ها بر روی گروهی از پاسخ دهندگان بعنوان مصرف کننده کالا یا محصول مشخص می شوند. یک روش دیگر در این نوع مطالعه، فرکانس خرید شرکت کنندگان محصول مورد نظر یا محصولات رقیب است. 
ابزارها:
تست 
مصاحبه 
تحقیقات 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات