تحقیقات بازار توسعه محصول: تست محصول

تطبیق یک محصول با انتظارات مشتریان و متعاقباً فعالیت های موثر در مدیریت فروش نیازمند حمایت تحقیقات بازار است. اطلاعات حیاتی در مورد موقعیت بازار محصول توسط داده های فروش ارائه می شود، اما اینها فقط نشاندهنده نتیجه تصمیماتی است که در مرحله طراحی، تولید، ارتقا و فروش محصولات گرفته شده است. هدف اصلی آزمایش محصول اعتبارسنجی فرایند تصمیم گیری است. 
آزمایشات محصول شامل گروهی از تحقیقات مصرف کننده است که از نظر موضوع و روش کاربردی متنوع است. صرفنظر از حوزه تمرکز، هدف آنها تهیه اطلاعات تجاری مربوط به مدیریت محصول است. 

تست محصول: 
تولید و راه اندازی نمونه اولیه محصول پرهزینه است. تست محصول به ما اطمینان می دهد که محصولاتی وارد بازار می شود که احتمالاً با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد. از طریق آزمایش محصول اطمینان می یابید که سرمایه گذاری در تولید توجیه اقتصادی دارد و بر اساس تصمیمات آگاهانه است. چنین مطالعاتی فرصتی برای تایید فرضیات در مورد سودمندی محصول و توانایی آن در رفع نیازهای مشتری است .
آیا محصول ما مطابق نیازهای مشتری است؟ 
چگونه می توان اصلاحاتی را در مورد محصول اعمال کرد تا انتظارات مشتری را برآورده کند؟ 
مشتریان محصولات ما را در برابر محصولات رقیب چگونه ارزیابی می کنند؟ 
تست محصول ، بینش لازم برای آگاهی از فرایند تصمیم گیری در هر مرحله چرخه عمر محصول را فراهم می کند. این محصول ممکن است اصلاح یا تغییراتی یابد تا متناسب با انتظارات تحول مشتری باشد. بطور کلی، از آزمایش محصول برای ارزیابی خصوصیات فنی محصول مانند دامنه کاربرد، ظاهر و بسته بندی آن، در نظر گرفتن نام تجاری و قیمت محصول را شامل می شود. 
این بدان معناست که وقتی پاسخ دهندگان محصولات را با هم مقایسه می کنند، نظرات خود را جدا از مفهوم بازاریابی آن مقایسه می کنند. برای ارزیابی کامل آمیخته بازاریابی ( محصول، قیمت، مکان، تبلیغات) تست محصول باید به موازات تحقیقات برند، تجزیه و تحلیل کانالهای توزیع و راههای معرفی آن باشد. 
پیشنهاد ما: 
نتیجه تست در گزارشی مستند به نقاط قوت و ضعف یک محصول یا مفهوم خاص و همچنین تغییرات و اصلاحات پیشنهادی ارائه می گردد. نتیجه غیرمستقیم تست، توصیه هایی برای ارتباطات محصول است. تجزیه و تحلیل بازخورد مشتری در مرحله توسعه محصول ممکن است بینشی در مورد موثرترین شیوه ارتباط و همچنین پیامی را که باید منتقل کند، فراهم می سازد. 
فرایند انجام کار: 
تست محصول بطور معمول با استاده از مصاحبه گروههای متمرکز و مصاحبه های مستقیم بعنوان بخشی از تست های کانونی انجام می شود. مصاحبه های گروه کانونی به تحریک خلاقیت پاسخ دهندگان در ارائه راه حل های جدید کمک می کند. مصاحبه مستقیم برای جمع آوری نظرات، در قالب شاخص ها و تعداد مشخص قابل اندازه گیری انجام می شود. آزمایشات تست محصول اگرچه مرکزیت اصلی موقعیت یابی بر اساس مولفه های اصلی محصول ( بطور مثال طعم، عطر، بو ، مزه در محصولات غذایی ) را دارد ولی مفهوم نیز بعنوان یک متغیر مهم سنجش می شود. 
ابزارها:
تست 
مصاحبه 
مصاحبه گروههای متمرکز 
تحقیقات آنلاین 
مصاحبه تلفنی 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات