پروژه های تحقیقات بازار مشتری: سنجش رضایت مشتری

برای تعریف و اندازه گیری درست سطح رضایت و وفاداری مشتری، شناخت مشتری ضروری است. تحقیق رضایت مشتری شامل تجزیه و تحلیل دقیق رفتار مشتری می باشد که توسط یک ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه یا نظرسنجی پشتیبانی می شود. 

سوالات اساسی این تحقیق 
  • میزان رضایت مشتریان شما چقدر است؟ 
  • چه عواملی باعث کاهش رضایت می شود و چه حوزه هایی نیاز به بهبود دارد؟ 
  • منابع و محدودیت های وفاداری مشتری چیست؟ چگونه مشتری را حفظ کنیم؟ چه گروههایی از مشتری در معرض خطر از دست رفتن هستند؟ 
اقدامات رضایت سنجی امکان مقایسه در طول زمان و ارزیابی بخش های فروش و بازاریابی را فراهم می آورد. تحقیقات رضایت مشتری اجازه می دهد تا نقاط قوت و قابل بهبود شرکت از دیدگاه مشتری شناسایی شود و حوزه هایی که بیشتر مورد توجه مشتری قرار دارد تعیین گردد. علاوه بر این، به شما امکان می دهد تا روی بهبود کیفیت خدمات، محصولات، توسعه محصول و ترکیب محصولات بر اساس انتظارات مشتری تمرکز کنید. 
پیشنهاد  ما: 
بررسی ویژگی های اصلی رضایت مشتری در یک دسته کالای خاص و منطقه ای مشخص برای امکان تحلیل داده های کاملا مشخص برای تصمیم گیری . هم چنین گزارشی به شما ارائه می دهیم که جایگاه برند شما را نسبت به رقبا از نظر کیفی می سنجد. 
فرایند انجام کار: 
در بیشتر مواقع تحقیقات رضایت مشتری با تجزیه و تحلیل کیفی مبتنی بر مصاحبه با گروههای متمرکز با کاربران دسته خاصی از محصول یا کاربران محصولات ارائه شده توسط تولید کننده ای مشخص انجام می شود، تیم تحقیق پس از تعریف ویژگی های اصلی رضایت ، به بخش کمی از مطالعه می پردازد. شاخص های درصد، خصوصیات فردی رضایت را نشان می دهند .
ابزارها: 
مصاحبه گروه متمرکز 
تحقیق 
مصاحبه 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات