پروژه های تحقیقات بازار: تجزیه و تحلیل رقبا

پروژه های تحقیقات بازار: تجزیه و تحلیل رقبا
اولین قدم در توسعه استراتژی بازاریابی برای محصول، درک مناسب از فضای رقابتی است که به شما کمک می کند ابزارهای مناسبی برای تبلیغات و کانالهای ارتباطی و تصمیمات بازاریابی اتخاذ نمایید و تا حد امکان ریسک ها را کاهش دهید. 
تجزیه و تحلیل رقابتی به ما امکان می دهد تا اطلاعات قابل اعتمادی در مورد نقاط قوت و ضعف، اهداف و استراتژی های آن داشته باشیم و بر اساس اطلاعات مربوط به رقبا تصمیمات استراتژیک را اخذ کنیم. 
سوالات اصلی: 
رقبای اصلی ما چه کسانی هستند و به چه کاری مشغولند؟ 
نحوه حضور و ارائه محصول و خدمات توسط رقبای ما در بازار کدام است؟ 
رقبای ما از چه روش هایی برای توسعه بازار محصولات و خدمات خود استفاده می کنند؟ 
رقبای ما چه ارزش هایی را به بازار خود ارائه می دهند؟ 
پیشنهاد ما: 
با شناخت رقبای خود و مطالعه روند فعالیت ها و استراتژی های اتخاذ شده توسط آنها ، به تعیین استراتژی های موثری برای پیشتازی نسبت به آنها دست زنید. 
متدولوژی های مورد استفاده : 
مطالعه منابع باز
هوشمندی رقبا 
ابزارها:
اطلاعات منابع باز
مصاحبه های فردی 
مصاحبه های تلفنی 
ممیزی خرده فروشی 
مشاهده 
مصاحبه عمیق 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات