پروژه های تحقیقات بازار: تعریف مخاطبان هدف

پروژه های تحقیقات بازار : تعریف مخاطبان هدف 
مخاطبان هدف گروهی از افرادند که برای استفاده یک محصول یا خدمت انتخاب می شوند. شناسایی صحیح مخاطب هدف ، اساس استراتژی موفق بازاریابی است. شناختن درست مشتری خود به رشد کمپین بازاریابی و انتخاب کانالهای ارتباطی موثر بر مشتری تاثیرگذار است و اثربخشی آنرا بالا می برد. شرکت هایی که بوضوح از مخاطبان محصولات خود آگاه هستند، منابع خود را بدرستی تخصیص می دهند. 
سوالات اصلی: 
چه افراد یا گروههایی می توانند از کالا و خدمات ما استفاده کنند؟ 
چه افراد یا گروههایی تمایل به استفاده کالا و خدمات ما را در آینده دارند؟ 
پیشنهاد ما: 
درگیر شدن شرکت برای شناسایی گروههای مخاطب در بخش های مختلف بازار و شناخت دلایل تمایل آنها به مصرف محصولات و خدمات ماست. 
متدولوژی : 
شناسایی تقاضا
بخش بندی بازار 
ابزارها:
گروه متمرکز
اطلاعات منابع باز
مصاحبه فردی
مصاحبه تلفنی 
مشاهده
تحقیقات آنلاین 
مصاحبه عمیق 
بازدید منازل 

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات