پروژه های تحقیقات بازار: تست پیشنهادها در گروه هدف

پروژه های تحقیقات بازار: آزمایش پیشنهادات گروه هدف 
این مطالعه به ما امکان می دهد میزان استقبال از محصول توسط مخاطبان هدف را برای توسعه مفاهیم محصول و پیشنهادات خدمات تخمین بزنیم. نتایج، جهت دقیق تولید محصول را نهایی می کند. همچنین در مواردی کاربرد دارد که مصرف کننده نمی تواند قبل از معرفی به بازار آنرا تست کند
سوالات اصلی: 
مخاطبان هدف ما به چه دلایلی جذب محصول و خدمات ما می شوند؟ 
محصولات و خدمات ما چه مشکلاتی را برای آنها حل می کند؟ 
استفاده از محصولات و خدمات ما ه منافعی برای آنها در پی دارد؟ 
استفاده از خدمات و محصولات ما چه نیازی را از مخاطب رفع می کند؟
پیشنهاد ما: 
اگر شما محصولات و خدماتی دارید که سالهاست ارائه می کنید و یا تازه بدنبال ارائه آنها هستید باید ارزش پیشنهادی مشخصی برای گروههای هدف خود تعریف کنید و آنها را بیازمایید تا اطمینان یابید ارزش پیشنهادی ارائه شده توسط شما هنوز منطیف با نیازها و خواسته های جامعه هدف هست یا خیر؟ 
متدولوژی :
تحقیقات کمی 
تست مونادیک 
تست مقایسه زوجی 
تحلیل متقارن 
ابزارها: 
مصاحبه شخصی 
مصاحبه تلفنی 
ممیزی خرده فروشی 
تحقیقات آنلاین 
روشهای تحقیق کمی

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات