تحقیقات بازار: بهینه سازی قیمت

پروژه های تحقیقات بازار: بهینه سازی قیمت 
برای حرکت های موفقیت آمیز محصول در به حداکثر رساندن بازده مالی، باید بهترین گزینه را برای قیمت گذاری انتخاب کنید. سیاست های قیمت گذاری یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی با ارتباط نزدیک در سطح رقابت و وضعیت تقاضای مصرف کنند ه است. 
سوالات اصلی: 
وضعیت قیمتی رقبای ما در محصولات و خدمات مشابه چیست؟ 
چه مولفه های ارزشی در محصول و خدمات ما وجود دارد که مشتری حاضر است برای آن وجهی پرداخت کند؟ 
چه حد قیمتی با تصویر ذهنی مشتری از نظر دریافت ارزش در برابر کالا و خدمات مشابه ارزشمند است؟ 
متدولوژی : 
BPTO
VAN WESTENDROP`S PSM
نردبان قیمتی 
ابزارها: 
مصاحبه فردی 
تحقیقات آنلاین 
روشهای کمی 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات