تحقیقات گروه هدف target group research

تجزیه و تحلیل دقیق رفتار با استفاده از نگرش ها. این روش امکان تعریف مصرف کنندگان و محصولات را در مورد انگیزه های خرید و حتی عناصر سبک زندگی مصرف کننده فراهم می کند. 
سوالات اصلی در این پژوهش شامل موارد ذیل است:

سوالات اصلی 
در کجا و چگونه به مصرف کنندگان دست پیدا کنیم؟ 
انتظارات از گروه هدف چیست؟ 
چگونه خود را برای ارائه بخش های مختلف بازار متنوع سازیم؟ 
هدف پژوهش U&A ( استفاده و نگرش) تعریف گروه هدف از یک محصول معین با استفاده از اطلاعات مربوط به عادات و رفتارهای مربوط به مصرف و استفاده از یک محصول یا خدمات خاص است. حوزه اصلی که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد رفتارهای مشتری و نگرش های مربوط به یک محصول/ برند/ محصول خاص از رد تا تصدیق است. این تجزیه و تحلیل یک پایه عالی برای مطالعات تقسیم بندی بازار است. به ایجاد پروفایل های مصرف کننده کمک می کند و نحوه استفاده از یک محصول را بررسی می کند. این تحقیقات محصولات موجود را پوشش می دهد بطور مثال محصولاتی که برای چندماه در بازار حضور داشته اند. 
پیشنهاد ما: 
تجزیه و تحلیل ما به این سوالات پاسخ می دهد. پیشنهاد موجود تا چه حد نیازهای گروههای هدف را برآورده می کند. آیا امکان جابجایی مشتری بین دسته های قیمتی وجود دارد؟ کدام عناصر، مشتری جدید را جذب می کند و اینکه آیا کمبودهای احتمالی باعث خروج مشتری می شود یا نه. عادات و نگرش ها در هر مرحله از تماس با محصول مورد بررسی قرار دارد. از در نظر گرفتن خرید یک محصول، انتخاب محصول خاص، انتخاب محل خرید و خود خرید. با استفاده از محصول و ساخت نهایی. تصمیم به خرید به معنای خرید دوباره همان محصول یا جایگزین کردن آن با کالایی دیگر. 
فرایند انجام کار: 
ما معمولاً تحقیقات را با ارزیابی کیفی با مصاحبه گروه متمرکز که با کاربران یک دسته از محصولات خاص و کاربران محصولات از پیشنهاد تحقیق انجام می شود آغاز می کنیم . پس از تعریف ویژگی های اصلی و پس از مصاحبه کارگاهی با مشتری ( با هدف تعیین عناصر اصلی استراتژی محصول مورد آزمایش) نه تنها به گزارش حاصل از مطالعه، بلکه در مورد مصرف کننده یک محصول معین، بلکه در مورد خصوصیات وی یا عوامل موثر بر تصمیم وی در مورد خرید یک محصول معین اطلاعاتی را ارائه می دهد. بسته به تکنیک های تحقیق کاربردی یا ترکیب آنها تحقیقات گروه هدف می تواند نگرش و رفتار واقعی را نشان می دهد. 
ابزارها
مصاحبه گروه متمرکز 
مصاحبه ها 
تست ها 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات