تحقیقات خدمات مشتری

حتی بهترین محصولات و خدمات منحصربفرد متناسب با نیازهای مشتری نیز ، نیازمند پشتیبانی مناسب بخش خدمات مشتریان است تا از کیفیت آن در طول زمان و مراحل بهره گیری مشتری اطمینان حاصل کند. 

سوالات اصلی: 
  • کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان من چقدر است؟ 
  • چگونه از انطباق کیفیت محصول و خدمات با انتظارات مشتری اطمینان می یابید؟
  • آیا کیفیت محصول و خدمت من در شبکه فروش مطابق با استانداردهای بازار است؟ 
کیفیت خدمات مشتری خصوصاً در بخش خدمات و FMCGها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در تکرارهای خرید، خود را نشان می دهد. موفقیت فروش خصوصا در بازارهای کاملا رقابتی تا حد زیادی به حرفه ای بودن، حمایتی عمل کردن و انعطاف پذیری بستگی دارد. ویژگی اصلی مدیریت کیفیت خدمات، استانداردهای دقیق تعریف شده حاکم بر روند فروش و پشتیبانی پس از فروش است. یک تحقیق جامع در مورد خدمات مشتری، طیف وسیعی از معیارها را شامل می شود، شامل مشارکت در فرایند توسعه استانداردها ( به گونه ای که می توان با روش های تحلیلی کیفیت خدمت را بررسی و اندازه گیری نمود) تا توسعه سیستمی برای ارائه بازخورد در نقاط خاص از مشتری. 
پیشنهاد ما: 
با انجام تحقیقات خدمات مشتری، استانداردهای کیفی جدید ارائه شده و مشتریان، پشتیبانی ما را در اجرای آنها نیز دریافت می نمایند. علاوه بر این طراحی سیستمی برای نظارت بر کیفیت خدمات ارائه می گردد و به عنوان بخشی از پروژه ، می توانیم چگونگی مطابقت شبکه فروش با نیازها و انتظارات مشتریان را بررسی کنیم. گزارش نهایی با مطالعه معیارهای کیفیت، خدمات و ارزیابی شبکه فروش شما تکمیل می شود. انجام چنین تحقیقاتی بطور منظم تاثیر اقدامات کنترلی و نیاز به اقدامات اصلاحی را برای شما مشخص می سازد. 
نحوه تهیه خروجی ها : 
در این تحقیقات مصاحبه کنندگان با بکارگیری روش های دقیق و موثر ، گزارشات مفصلی از ترکیب تحقیقات کمی و کیفی خود ارائه می دهند. ما برای بدست آوردن بهترین نتایج سناریوهای خاصی را در یک نقطه فروش دنبال می کنیم. برای ایجاد استانداردها کیفیت خدمات یا الگوهای روش، کارگاه ها و مصاحبه هایی با کارمندان و مشتریان ترتیب می دهیم. 
ابزارها: 
مصاحبه گروههای متمرکز 
بررسی ناشناس 
مشاهده 
تست 

 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات