بازار جهانی برون سپاری تحلیل داده

پیش بینی می شود که بازار جهانی برون سپاری تحلیل داده ها به رقم 60 بیلیون دلار تا سال 2028 برسد. 
این بازار به سرعت در حال رشد است تا بتواند به سازمانها در پیاده سازی خلاقانه تکنولوژی ها کمک نماید. 
بکارگیری این قابلیت ها در داخل سازمان خصوصا برای سازمانهای کوچک و متوسط ممکن است مقرون به صرفه نباشد. بنابراین برون سپاری تحلیل داده ها یک بازار بزرگ رو به رشد است. 
پیشبینی می شود که نرخ رشد بازده سرمایه گذاری سالانه بین سالهای 2021 تا 2028 معادل 34 درصد خواهد بود 

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات