اندازه گیری سریع وفاداری مشتری

یکی از دغدغه های کسب و کارها شناخت وفاداری مشتریان آنهاست، عواملی که باعث جلب ی می شود قیمت یا حتی محصول نیست، این احساسات است که نحوه برنده شدن شما را مشخص می کند. به همین دلیل شرکت ها سعی کرده اند محصولات را برای ترجیحات خریداران تهیه کنند. حال باید بدانند که کدام روش های تجاری باعث می شود مشتریان وفادار بمانند. 
بر خلاف ارزش پولی که می تواند در کوتاه مدت و میان مدت دچار نوسانات شدید شود، مشتریان وفادار به ساختن پایه درآمد مناسب و افزایش سود منجر می گردند. چنین مشتریانی هزینه بیشتری برای پیشنهادات جدید می دهند، تبلیغات دهان به دهان انجام می دهند و باعث صرفه جویی در تبلیغات شرکت ها و هزینه های ارزیابی محصول می شوند. 
شرکت توسعه دانش تجارت دیبا به شما روشی سریع، قابل اعتماد و خروجی مطمئن پیشنهاد می کند. 
ما در کمترن زمان ممکن بر اساس پروژه های قطار سریع السیر خود پس از شناسایی مشتریان شما با مدل CE11 موسسه گالوپ اشتیاق منطقی نسبت به برند و محصول شما را و دلبستگی عاطفی ایشان را اندازه گیری می کنیم. 
این مدل در صنایع مختلف از فروشگاهها تا بانک ها و موسسات مالی و صنعتی انجام و روایی آن تایید گردیده است . 
در شرایط اقتصادی فعلی استراتژی های موثر برای نگهداشت مشتری، راهکاری قابل اطمینان است. 
با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن این خدمات را برای شما انجام دهیم و شما بتوانید در کمترین زمان ممکن به این داده ها دست پیدا کنید. 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات