پیش بینی بازار جهانی غذای کودک

پیش بینی بازار جهانی غذای کودک

21 فروردین1400
پیش بینی بازار جهانی غذای کودک

افزایش آگاهی از ارزش غذایی، باعث رشد بازار خرده فروشی گردیده است. زندگی شهری خصوصا در بین جمعیت زنان عامل کلیدی رشد بازار غذای کودک گردیده است. در برابر آن  نگرانی در رابطه باسلامت غذا، کاهش نرخ موالید و تغذیه اطفال توسط غذاهای خانگی از موانع اصلی این بازار است. 
بازار غذای کودک بر اساس انواع محصول، کانال های توزیع و جغرافیا بخش بندی شده است. تفکیک بر اساس نوع محصول بیانگر بخش های مربوط به غذای خشک کودک ، غذاهای با پایه شیر و غذاهای آماده و سایر غذاهای کودک می باشد.
در حال حاضر غذاهای با پایه شیر بیشترین سهم بازار و بدنبال آن غذاهای آماده کودک در مقام بعدی قرار گرفته است. 
تحقیقات بازار جهانی نشان دهنده آمار ذیل است:
انتظار می رود که بازار جهانی غذای کودک تا سال 2027 به رقم 96.3 بیلیون دلار برسد . 
با این رقم، نرخ رشد بازده سرمایه گذاری سالانه 6% در سالهای 2021 تا 2027 خواهد بود. 
 

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر