برای رهبری در دوران پسا کرونا، قابلیت های موجود را حفظ و رهبری کنید

برای رهبری در دوران پسا کرونا، قابلیت های موجود را حفظ و رهبری کنید

برای رهبری در دوران پسا کرونا، قابلیت های موجود را حفظ و رهبری کنید

27 مرداد1399
برای رهبری در دوران پسا کرونا، قابلیت های موجود را حفظ و رهبری کنید

برای رهبری در دوران پساکرونا، قابلیت های موجود را حفظ و رهبری کنید
 
To lead in the postcrisis tomorrow, put leadership and capabilities in place today
JULY 2020
در بحران، شرکت‏ها آموخته‏ اند که سریعتر کار کنند و بهتر مدیریت نمایند. استراتژی ‏هایی که بطور مداوم درس ‏های تازه ‏ای خلق می‏کنند و به دیگران نیرو می‏بخشند. این درس‏ها از افرادی است که بعنوان برندگان دوران پساکرونا نامیده می ‏شوند.
این مقاله توسط موسسه مکنزی در ماه جولای 2020 نوشته شده، در این مقاله به رهبری بحران مانند زمین بازی جنگ پرداخته شده و تاکتیک‏ های موثری برای پیروزی پیشنهاد گردیده است. این مقاله تاکید بر شناسایی و سرمایه گذاری بر روی قابلیت‏های اولویت دار شناسایی شده، محدود کردن آنها برای تخصیص مجدد منابع، تشکیل تیم‏ های پویا، تقویت تکنولوژی و رهبری مشارکت‏ ها در سازمان بصورت چابک پرداخته است.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کیک کنید 
https://fastcdn.pro/filegallery/dibaone.com//99.5.18.pdf

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر