بررسی رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک ایران

بررسی رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک ایران

25 خرداد1400
بررسی رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک ایران

عنوان پژوهش : بررسی رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک 
تاریخ انجام : خرداد 1400
نوع تحقیقات: کمی 
تعداد نمونه : 560نفر 
محورهای بررسی: رفتار مصرف کننده و نگرش ها و بینش ها در مورد بازار پوشاک 
تعداد صفحات گزارش: 45صفحه pdf
چکیده تحقیق: 
این تحقیق دربهار سال 1400 توسط تیم تحقیقات بازار "شرکت توسعه دانش تجارت دیبا" با هدف شناسایی رفتار مصرف کننده در بازار پوشاک ایران انجام گردید.
این صنعت بدلیل تغییرات سریع در رفتار تقاضا و تغییرات مداوم فشن و مد در زمینه های مختلف و بازارهای در حال رشد در ایران و افزایش اهمیت به این صنعت مورد توجه و پژوهش قرار گرفت. 
نمونه آماری شامل 560نفر بود که در مناطق مختلف با تحقیقات میدانی مورد پرسش و پژوهش قرار گرفتند.
این پژوهش رفتار مصرف کننده را در مراحل مختلف تصمیم گیری و معیارهای تاثیرگذار در هر مرحله مورد پرسش و تحقیق قرارداد.
این پژوهش به سوالات ذیل در خصوص رفتار مصرف کنندگان پاسخ گفته است:

  • فرکانس خرید 
  • دلایل انتخاب مصرف کننده در صنعت پوشاک 
  • منابع اطلاعاتی تاثیرگذار بر تصمیم خرید 
  • ترجیحات خرید مصرف کنندگان 
  • استایل های غالب مورد استفاده در بین مصرف کنندگان 
  • مشخصه های پوشاک در انتخاب مصرف کننده 
  • بررسی بینش و احساس خرید 
  • موضوعات مورد علاقه در تبادل اطلاعات در زینه فشن و مد 

قیمت پکیج : 4.5 میلیون تومان  
برای خرید پکیج به واتساپ 09196235833 پیام دهید 
لینک دریافت تمپلیت 
https://fastcdn.pro/filegallery/dibaone.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/article99/cloth-mat.pdf

نظرات
ارسال نظر