هنر شفاف اندیشیدن - قسمت اول

هنر شفاف اندیشیدن - قسمت اول

3 آذر1399
هنر شفاف اندیشیدن - قسمت اول

در اینجا هر هفته بخشی از کتاب هنر شفاف اندیشیدن که به خطاهای شناختی می پردازد اشاره می کنیم. برای دریافت فایل لینک ذیل را دریافت کنید. 
https://fastcdn.pro/filegallery/dibaone.com/PostCategory/blog/clear%20thinking-1.pdf

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر