سازمانهای مصرف کننده و مدل‏های عملیاتی: حرکت‏های جسورانه برای رسیدن به حالت نرمال بعدی

سازمانهای مصرف کننده و مدل‏های عملیاتی: حرکت‏های جسورانه برای رسیدن به حالت نرمال بعدی

سازمانهای مصرف کننده و مدل‏های عملیاتی: حرکت‏های جسورانه برای رسیدن به حالت نرمال بعدی

9 شهریور1399
سازمانهای مصرف کننده و مدل‏های عملیاتی: حرکت‏های جسورانه برای رسیدن به حالت نرمال بعدی

سازمان‏های مصرف کننده و مدل‏های عملیاتی: حرکت‏های جسورانه برای رسیدن به حالت نرمال بعدی
Consumer organization and operating models: Bold moves for the next normal
August 2020
شرکت‏های مواد مصرفی برای مقاومت و تاب آوری در اختلالات ناشی از پاندمی باید تصمیمات جسورانه ای اتخاذ نمایند.
این مقاله توسط موسسه مکنزی در ماه آگوست 2020 نوشته شده است. در این مقاله کاملاً کاربردی و مهم، توصیه‏هایی برای خرده فروشان و سازمان‏های کالاهای مصرفی ارائه شده تا با بکارگیری آن نه تنها بتوانند در بحران دوام آورند بلکه بتوانند به مزیت رقابتی در دوران پسا کرونا نیز دست یابند. این مقاله علاوه بر پنج توصیه بعنوان اقدامات برجسته و جسورانه برای موفقیت به نحوه اجرا و اندازه گیری موفقیت و اثربخشی آنها نیز می‏پردازد.

برای دریافت متن کامل مقاله لینک ذیل را کلیک کنید :
https://fastcdn.pro/filegallery/dibaone.com//99.06.06.pdf

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر