ترجمه مقاله مکنزی 2021: بهینه کاوی در صنعت لبنیات: تقویت عملکرد در میان نوسانات مضاعف

ترجمه مقاله مکنزی 2021: بهینه کاوی در صنعت لبنیات: تقویت عملکرد در میان نوسانات مضاعف

ترجمه مقاله مکنزی 2021: بهینه کاوی در صنعت لبنیات: تقویت عملکرد در میان نوسانات مضاعف

20 خرداد1400
ترجمه مقاله مکنزی 2021: بهینه کاوی در صنعت لبنیات: تقویت عملکرد در میان نوسانات مضاعف

تاریخ انتشار مقاله : می 2021
تعداد صفحات انگلیسی:6 صفحه 
تعداد صفحات مقاله ترجمه شده : 6 صفحه 
منبع مقاله : موسسه جهانی مشاورین مکنزی 
عنوان انگلیسی : Benchmarking in the dairy industry: Strengthening performance amidst double volatility
عنوان فارسی :بهینه کاوی در صنعت لبنیات: تقویت عملکرد در میان نوسانات مضاعف 
دسته مقاله : consumer packaged goods practice
رشته های مرتبط: مدیران صنایع لبنی و مواد مصرفی بسته بندی شده - صنایع غذایی 
چکیده : 
این یک دوره ناپایدار تغییر در تقاضا و فشار قیمتی است. شرکت های فعال در صنایع لبنی می توانند با نگاه به دیدگاه های حاصل از فرایند بهینه کاوی و بهره گیری از تصویر حاصل از داده های آن نه تنها عملکرد پایدار خود را توسعه بخشند بلکه عملیات خود را بهتر از همتایان خودتنظیم کنند. این رویکرد به شرکت ها در درک عملکردهای برتر داده های واقعی و معنادار در صنعت کمک می کند تا بتوانند عملکرد خود را بطور مستمر بهبود بخشند. شرکت هایی که بطور مستمر و سیستماتیک پنج مرحله بهینه کاوی از بهترین روش ها را به اجرا درآورند می توانند با اندازه گیری و اصلاح مداوم عملکرد خود، به بهره وری برجسته دست یابند و ضمن حفظ مزیت رقابتی خود با انداز گیری مستمر و بازتعریف عملکرد خود به حداکثر پتانسیل های خود دست پیدا کنند.
در این مقاله چرخه 5 مرحله ای بهینه کاوی در صنعت لبنی تشریح و ارائه گردیده است. قیمت : 245 هزار تومان 
نحوه سفارش: پیام به واتساپ 09196235833

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر