بررسی رفتار مصرف کننده در گذر نسلی با رویکرد صنعت خرده فروشی

بررسی رفتار مصرف کننده در گذر نسلی با رویکرد صنعت خرده فروشی

7 شهریور1401
بررسی رفتار مصرف کننده در گذر نسلی با رویکرد صنعت خرده فروشی

شرکت تحقیقات بازار دیبا ، با بیش از سه سال سابقه فعالیت تحقیقات بازاریابی در ایان در صنایع مختلف B2B, B2C با مشاهده تغییرات وسیع در روندهای تقاضا و تغییرات رفتار خرید، بر آن شد که با تمرکز بر صنعت RETAIL به شناسایی رفتارها از جنبه های مختلف با روش های کمی و کیفی بپردازد

در طی سال های اخیر با تغییرات عمده و اساسی در تقاضا و رفتارهای خرید مواجه هستیم که تامین کنندگان و تولیدکنندگان (خصوصاً در کشور ایران) را دچار سردرگمی ناشی از این نوسانات قرار داده است.

در کشور ما با تغییرات ساختار جمعیتی و تغییرات فرهنگی ناشی از انفجار تکنولوژی و دسترسی به اینترنت و رشد فرزندان نسل دیجیتال ، توجه به جایگاه خریداران، تصمیم گیران و تصمیم سازان و تاثیر جایگاهی هریک از آنها در مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری منجر به تقاضاهای متفاوت در خرید گردیده است.

شرکت ها علیرغم بودجه های بازاریابی برای تبلیغات و پروموشن‏ها با یک سوال اساسی روبرو هستند و آن اینکه اثربخشی سیستم های بازاریابی سنتی به شدت در حال افول است اگرچه هنوز قدرت خریداران اصلی ( نیروی کار شاغل با توان خرید بالاتر) در همان نسل قبل از دیجیتال یا در میانه آن وجود دارد؟

ضمنا با رشد سریع خرده فروشی در ایران و تلاش آنها برای توسعه بر بسترهای آنلاین، بر آن شدیم تا نمونه گزارش تحقیقات بازار تحت عنوان گزارش جامعی از نگرش نسل های مختلف به خرید و فرایند تصمیم خرید و تفاوت ها و شباهت های بین آنها بپردازیم.

اینبار از لنزی چند بعدی به رفتار خرید و مسیر مشتری نگاه کردیم. معنای آگاهی، جذب، پرسش، اقدام و حمایت، از لنز نگاه هر یک از نسل ها تفسیر متفاوتی داشت که در مسیر تحقیقات بازار و تحقیقات برند به آن پرداخته شد.

ما دریافتیم که در این تحقیقات بازاریابی باید مانند منشوری در برابر نور این نگاه ها عمل کنیم و ترکیب رنگین تفاوت و شباهت های این شناخت را برای ذینفعان تعریف کنیم.

با توجه به رشد بازار خرده‏ فروشی در ایران و امکان احصا مطالعه این صنعت و رفتارهای نسل‏ها با محوریت نگرش و دیدگاهها به این صنعت را مرکز توجه قرار دادیم.

روش تحقیق : تحقیقات بازار کیفی و کمی

نام و مشخصات تحقیق بازار :
بررسی رفتار مصرف کننده در گذر نسلی ( در صنعت خرده فروشی)

مخاطبین سطح اول :
مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش، واحدهای تحقیقات بازار، مدیران استراتژی کسب و کار و .....

تحقیقات کیفی : شامل مصاحبه عمیق و FOCUS GROUP با 48 نفر در نسل های مختلف
تحقیقات کمی: مصاحبه و پرسش از 560 نفر در مورد سوالات مستخرج از فاز کیفی

مخاطبین 3: ذینفعان خارجی
نهادهای دولتی، رسانه ها، مشاورین حرفه ای، نهادهای مردمی، آژانس های تبلیغاتی ، تولید کنندگان محتوا، تحلیلگران

مخاطبین دسته دوم: رابطین
توزیع کنندگان، صاحبان سهام، مشتریان، تامین کنندگان، تامین کنندگان مالی، خرده فروشان ، فروشگاههای زنجیره ای

قیمت پکیج: 30 میلیون تومان می باشد.
قیمت پکیج با تخفیف تا پایان مردادماه 1402: 10 میلیون تومان
برای 10 نفر خریدار اول 2 ساعت پرزنت رایگان محصول نیز در محل شرکت دیبا ارائه می گردد.

گروههای اصلی صنایع مخاطب:
فروشگاههای زنجیره ای و HORECA ، تولید کنندگان صنایع مصرفی، شرکت های تبلیغاتی و تولید کنندگان محتوا، شرکت های مشاوره کسب و کار و ....نظرات
ارسال نظر