دوره آموزشی مرچندایزینگ کاربردی

دوره آموزشی مرچندایزینگ کاربردی

20 خرداد1402
دوره آموزشی مرچندایزینگ کاربردی

برای اجرای یک استراتژی موفق مرچندایزینگ فروشگاهی نیاز به شناخت دقیق از مشتریان، تحلیل بازار و رقبا، طراحی و اجرای آن و ارائه تجربه خرید مناسب برای مشتریان می باشد.
سرفصل های دوره :
تعریف چیدمان و استراتژی آن
انواع استراتژی های چیدمان
عوامل تاثیرگذار بر تدوین و اجرا
تعریف چیدمان فروشگاهی
شاخص های استراتژی فروشگاه
استراتژی های توسعه، رشد، ارتباطات مشتری ئ تاثیر آن بر انواع چیدمان
تعریف انواع خرده فروشی ها و انواع چیدمان کاربردی
اصول مکان یابی فروشگاهی
انواع پلان های چیدمان و کاربردهای آن

این دوره برای سازمانها برگزار می شود.
سرفصل های دوره متناسب با فعالیت شرکت و نیازهای آن اختصاصی می گردد.
مدت دوره، روش برگزاری، محتوا و .... قابل تعیین و تدوین می باشد.
در صورت شرکت گروهی 4 نفر بصورت نیمه خصوصی و طی 4روز 4 ساعته، 16 ساعت در محل شرکت تحقیقات بازار دیبا برگزار می گردد.
هزینه دوره نیمه خصوصی هر فرد 1 میلیون تومان می باشد.

نظرات
ارسال نظر