مقاله مدیریتی: مدل جدید وفاداری مشتری

مقاله مدیریتی: مدل جدید وفاداری مشتری

23 تیر1400
مقاله مدیریتی: مدل جدید وفاداری مشتری

مقاله مدیریتی مدل جدید وفاداری مشتری که در مجله صنعت هوشمند منتشر شده از لینک زیر دریافت فرمایید. (رایگان) 
https://fastcdn.pro/filegallery/dibaone.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/article99/LOYALTY.pdf

نظرات
ارسال نظر