ابزارهای تحقیقات بازار: جمع آوری اطلاعات از منابع باز

ابزارهای تحقیقات بازار: جمع آوری اطلاعات از منابع باز

ابزارهای تحقیقات بازار: جمع آوری اطلاعات از منابع باز getting data from open sources 
این ابزار با استفاده از منابع باز - آمار رسمی- مطبوعات موضوعی- پایگاه داده های سفارشی- نشریه ها- انجمن های حرفه ای- سایت های رقبا - رسانه ها و شبکه های اجتماعی به جمع آوری اطلاعات می پردازد.

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات