معرفی ابزار تحقیقات بازار: تست در اتاق مصاحبه Hall test

معرفی ابزار تحقیقات بازار: تست در اتاق مصاحبه Hall test

از جمله ابزارهای تحقیقات بازار کمی تست در اتاقهای مصاحبه یا همان hall test است . در این روش مصاحبه های حضوری شخصی در یک اتاق مجهز مخصوص انجام می شود. این روش به ما امکان می دهد تا تست را با استفاده از تعداد ریادی از ویژگی های مختلف محصولات، مفاهیم و ملزومات تبلیغاتی ارائه دهیم. در ابتدای آزمایش پاسخ دهنده با ظاهر فیزیکی ( مانند طعم، مزه، حس استفاده از محصول و ...) مواجه می شود. در این روش بدنبال تست اولیه موارد تبلیغاتی از جمله کلیپ های صوتی و تصویری را ارزیابی می کند و در پایان تجربه شبیه سازی در فروشگاه را امکان پذیر می سازد. 
این ابزار خصوصا در کالاهای FMCG کاربرد بسیاری دارد و می توانداز لنزهای مختلفی به موضوعات تحقیقات بازار مصرف کننده بپردازد. 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات