معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه در خیابان Street intercepts/ interviews

معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه در خیابان Street intercepts/ interviews

ابزار مصاحبه در خیابان در تحقیقات بازار ، بعنوان یکی از ابزارهای تحقیقات کمی است . مصاحبه های شخصی که در خیابان انجام می شود شامل نظرسنجی در خیابانها و یا مکان های عمومی مانند نمایشگاهها، پاساژها و ..... است. این ابزار امکان مطالعه سریع و به صرفه را فراهم می سازد. در این روش پاسخ دهندگان در دسترس تر می باشند. انجام این ماحبه در مناطقی که مخاطبان هدف شما واقع شده اند امکان پذیر است. 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات