معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه در فروشگاه Mall intercepts/ in-store interview

معرفی ابزارهای تحقیقات بازار: مصاحبه در فروشگاه Mall intercepts/ in-store interview

یکی دیگر از ابزارهای تحقیقات بازار کمی مصاحبه در مناطق خرید یا داخل فروشگاه است. مصاحبه های حضوری درون فروشگاهی دسترسی به مخاطب و بازدید کنندگان مراکز خرید و خریداران یک محصول خاص را تسهیل می کند . یک نکته مثبت بزرگ این است که پاسخ دهندگان بلافاصله پس از خرید، روند خرید وانگیزه های خود را بخاطر دارند. 

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات