ابزارهای تحقیقات بازار: ممیزی خرده فروشی

ابزارهای تحقیقات بازار: ممیزی خرده فروشی retail audit
این روشی کلیدی برای ارزیابی در دسترس بودن کالا برای مصرف کننده- پوشش بازار و محصولات رقابتی است. ممیزی خرده فروشی در یک گستره وسیع مناطق مشکل دار در سیستم توزیع را نشان می دهد. چنین تحقیقاتی به شما امکان می دهد تغییرات موقعیت خود در بازار را بطور موثر و با سرعت شناسایی نمایید. 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات